Publicerad den

Föreningarna behöver ditt stöd – Ge din gåva nu.

DinGåva är en ideell insamlingsstiftelse  (Org.nr 802481-7499) utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till ideella föreningar och organisationer. DinGåva är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner, försäljning genom DinGåva shop och av företagssamarbeten.

Stiftelsens ändamål är att främja, uppmärksamma och stödja föreningars positiva inverkan på individen och samhället. Ändamålet ska uppfyllas genom insamling av pengar till föreningar och organisationer som arbetar med samhällsnyttig verksamhet.

Själva gåvosystemet är en tjänst från DinGåva.nu/YourGift AB för alla föreningar och organisationer. Det medför heller ingen extra eller fast kostnad eller arbetsinsats från vare sig förening, aktiva eller medlemmar. Gåva/minnesgåvan går direkt till förening efter att bankavgifter dras på beloppet.

All vinst som genereras via YourGift AB / DinGåva webbshop går från till Stiftelsen DinGåva som fördelar pengarna till olika ideella föreningar. Redovisning av exakta belopp uppdateras årsvis och kan hittas här.